Rastplatser och utflyktsmål i Lomsjö

Rastplatser och utflyktsmål i Lomsjö hela dokumentet 65 sider

S. 1-2 Rentjärn

S. 3-6 Lomsjöbäcken

S. 7-10 Östra och Västra Sotforsen

S. 11-12 Gåstjärn och Långådammen

S. 12-15 Getvattnet

S. 15-16 Hemberget och Tväråbron

S. 17-20 Stenudden, Saxvattenbäcken, Saxvattnet och Fårudden

S. 21-22 Teresias fäbod

S. 23-24 Klackviken

S. 24-35 Fäbodar

S. 35-37 Holmen vid södra Rissjön, Södra Lomsjön och Tomtegläntan

S. 38-39 Saxvattnet

S. 40-43 Rissjödammen

S. 44-48 Stamsjöån

S. 49-53 Lilldammbäcken, Lomsjön

S. 54-56 Båthussamfällighet mitt på Rissjön

S. 57-60 Långån och Hästeledarstigen

S. 60-62 Klipphällen söder om Sprängrotstjärn och Bodberget

S. 63-65 Lillholmen Lomsjön