Lomsjö

Facebook: Lomsjö – Byn med Vyn

Lomsjö ligger ca 25 km väster om Åsele centrum och erbjuder ett aktivt friluftsliv baserad på naturens rikedom, sommar som vinter. Fiske, bad, jakt, vandringar längs byns vackra kulturstigar där det finns många rastställen med ”gapakojor” och eldplatser.Lomsjo BGF