Jakt & Fiske

Småviltjakt i Lomsjö
Småviltjakt i ett barrskogsdominerat landskap. Området är omväxlande med flera sjöar, älv, tjärnar och skog. Jakten sker på 1300ha inom Långålandet som ligger mellan byarna Lomsjö, Avasjö och Varpsjö. Här finns sedan generationer populationer av skogsfågel, hare, räv och bäver.

Kontakt: 
Nils-Olov Salomonsson
telefon 094160033 mobil 0706261000
Bertil Jonsson
telefon 094160054 mobil 0705111282.   Fiske i Lomsjö

Lomsjö Fiskevårdsområde
Området är beläget ca 25 kilometer väster om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Dorotea och efter ca 20 km tar man till vänster mot Lomsjö.
Fiskevårdsområdet omfattar Lomsjön, Saxvattnet, Rissjön, Getvattnet och Gåstjärn, samt Stamsjöån från och med Djupsjön till och med Långådammen. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lätttillgängligt och väl försett med vägar och stigar samt är uppmärkta med skyltar. I anslutning till fiskevatten finns vindskydd på flera ställen. Dessutom finns båtar att hyra i Lomsjön, Saxvattnet och Getvattnet.

Båtuthyrning & Fiskekort:
Anette Jonsson tel 0941-60054 samt 070-5798974 och Lotta Nilsson tel: 0706904738

Fisket
Lomsjö FVO erbjuder strömfiske efter harr och öring i Stamsjöån samt fiske efter storvuxen sjölevande öring i Lomsjön och Rissjön. Vidare erbjuder området stora möjligheter till fiske efter sik,abborre och gädda i ett flertal sjöar och tjärnar.  

Fiskeregler
Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Mask eller andra naturliga beten får ej användas i strömmande vatten.
Minimimått: Öring 30 cm, Harr 25 cm.
MAXIMALT 10 KILO RENSAD FISK PER PERSON OCH ÅR.
 

Fiskekarta

Fiskesorter
Öring ,Röding, Harr, Sik, Aborre, Gädda

Swish nr: 1233724713